15 Aralık 2011 Perşembe

2012 Yılı Dünya Kalkınma Raporu:"Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma"


Merhabalar;
    Geçtiğimiz salı ( 6.12.2011) günü TREXEVS ekibi olarak, İstanbul’da, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Dünya Bankası Türkiye Ülke Ofisi, 'Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma' başlıklı 2012 yılı Dünya Kalkınma Raporu tanıtım toplantısına katıldık.


    Türkiye’nin farklı bölgelerinde aktif çalışan sivil toplum kuruluşlarının, siyasi örgütlenme üyelerinin ve üniversite temsilcilerinin bir araya geldiği program, Şirin Payzın’ın açılış konuşması ile başladı. Türkiye’deki kadın erkek eşitsizliğinin genel çerçevesi, medya ve eğitim sisteminin daha etik bir mekanizma içerisinde iyileştirilmesi gerekliliğinden bahsederek sözü Dünya Bankası’nın 2012 yılı “Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma” başlıklı raporunun ayrıntılarını anlatmak için Dünya Bankası Türkiye Ülke Ofisi Direktörü Ulrich Zachau’ya bıraktı.
    Ulrich Zachau’nun anlattıklarına odaklandığımızda dünyanın dört bir yanından farklı eğitim seviyesi ve çalışma koşullarında bulunan kadınlarla bir araya gelindiğini ve bu raporun onların bir nevi belgelenmiş bir temsilcisi olduğunu anlıyoruz. Yani bugün dünyanın farklı iklimlerinde, farklı coğrafyalarında yaşayan birbirinden farklı tüm kadınlar eşit fırsatlara ve imkânlara sahip olmak istiyorlar. “Eşit düşünmek ve eşit davranmak zamanıdır” sloganıyla yaklaşılan bu durum öncelikle devlet mekanizmaları ve eğitim sistemleri aracılığıyla ile zihin değişikliği yaratılarak yönetilecek bir süreçtir.


    Ulrich Zachau’dan sonra konuklara seslenen Sayın T.C.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, sözlerinde özellikle; Dünya Bankası’nın 2012 Kalkınma raporunu göz önünde bulundurarak hareket edeceklerini, bilimsel verilerin ışığında sosyal politikaların yol göstericiliği eşliğinde sorunların çözümü için hareket edeceklerini ve bu aşamada tüm sivil toplum kuruluşlarından destek beklediklerini önemle vurguladı.
    Dünya genelini yansıtan raporda Türkiye’de özellikle kadınların eğitim, sağlık ve istihdam alanlarında daha çok düşünüldükleri ve durumlarını iyileştirmek için çeşitli politikaların üretildiği anlatıldı, babalık izni, çocuk kreşleri zorunluluğu gibi durumlara bütüncül bir yaklaşım sergilenecek. Fatma Şahin’in rapordan bizlerle paylaştığı bilgilere göre kız ve erkek çocuklarının temel eğitime katılımı hemen hemen aynı oranlarda (%98’lerde) ve bu iyi bir değişim.
    Tanıtım toplantısı rapor yazarlarından Ana Revanga’nın özellikle üzerinde yoğunlaştığı “Eşitlik” raporunun genel şekliydi. Tüm katılım mekanizmalarının önünün kadınlara açılması ve aktif rol almak devletleri ve ulusları refah seviyesi yüksek konuma getirecek. Buradan da anladığımız şu ki; Dünya Bankası raporu kadın erkek eşitliğini istihdam ve kalkınma çerçevesinde inceliyor. Yani, istihdamın yaygınlaşması ve kalkınmanın gerçekleşebilmesi için ülkeler, birlikler kadın erkek eşitliğine hassas yaklaşmalıdır.
    Avrupa ve Orta Asya'nın Gelişmekte Olan Ülkelerinde Erkekler ve Kadınlar için Fırsatlar' Raporu’nun sunumu Sarosh Sattar( Kıdemli Ekonomist, Dünya Bankası) tarafından gerçekleştirildi. Özellikle vurgulanan nokta kadınları iş hayatına daha aktif dâhil etmek için makul politikalarla desteklemek gerektiği. Çocuk ve aile bakımının sadece kadının sorumluluklarına ait olmadığı, kadın ve erkeği aynı açıdan ilgilendiren politikaların üretilmesi gerektiğinden bahsedildi.

    Tanıtım toplantısından sonra hem sivil toplum örgütlerinden, akademik çevreden, iş çevresinden ve bakanlık müsteşarlığından temsilcilerin yer aldığı bir panel de Türkiye’de kadın erkek eşitliğine ve kalkınmanın karşılığına farklı bakış açılarıyla yaklaşma imkânı bulduk. Konuşmacılardan bazıları kadın haklarına ekonomik olarak yaklaşırken katılımcılar insana yakışır koşullarda olması gerektiğini hatırlattı ve her şeyden önemlisi kadın hak ihlallerine ekonomik anlamda değil insan hakları özelinden yaklaşmak gerektiği konuşuldu.
    Zihin değişikliğini nasıl yaratırız sorusuna istenen cevabı alamayan katılımcılar özellikle yetkilileri yapacakları projelere dâhil etmeyi ve ya destek sözü almayı denediler. Panel, Tüsiad Kadınları’ndan, İLO temsilcilerine, üniversite öğrencilerinden, sendikalı kadınlara kadar çok farklı beklentileri olan kadınları bir araya getirdiği için önemliydi.
    Bizde TREXEVS ekibi olarak, kadının toplumsal duruşunu, kadın erkek eşitliğini öncelikle insan hakları çerçevesinde önemsiyor sonrasında gönüllülük bilinciyle bu hassas konuda taşın altına elimizi koymak istiyoruz. Genç kadın, erkek gönüllüleri ve üyeleri olan TREXEVS ailesi olarak toplumsal gelişim ve değişim için kadın erkek eşitliğini gençlik platformunda gündeme getirmeyi amaçlıyoruz.


Ayşe Kavas

ayse.kavas@trexevs.org

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder